Source: extras/Trackball.js

/**
 * @class Trackball
 * @memberof SQR
 *
 * @description Trackball controls. Usage:
 * @example
var trackball = new SQR.Trackball();
var t = new SQR.Transform();
t.useQuaternion = true;
// then, inside render function
t.quaternion.copyFrom(trackball.rotation);
 *
 * @todo add destroy method to clear listeners
 */
SQR.Trackball = function() {

  var t = {};

  t.rotation = new SQR.Quaternion();

  /**
   * @private
   * @description Based on {@link http://www.math.tamu.edu/~romwell/arcball_js/arcball.pde}
   *
   * @param mx mouse X position in range [ -1 , 1 ]
   * @param my mouse Y position in range [ -1 , 1 ]
   * @param radius of the arc ball for interaction. Default value: 0.5
   */
  var mouseToUnitSphereVector = function(mx, my, gr, v) {
    gr = gr || 0.5;
    v = v || new SQR.V3();

    var px = mx / gr;
    var py = my / gr;
    var rl = px * px + py * py;

    if (rl >= 1) {
      v.set(px, py, 0);
    } else {
      v.set(px, py, Math.sqrt(1 - rl));
    }

    v.norm();

    return v;
  }

  var mx = 0, my = 0, isDown = false;
  var lastMV = new SQR.V3(), currMV = new SQR.V3(), deltaR = new SQR.Quaternion();
  var aspect = window.innerWidth / window.innerHeight;

  var normalizeMouseCoords = function(e) {
    e = ('ontouchstart' in document) ? e.targetTouches[0] : e;
    mx = (e.pageX / window.innerWidth * 2 - 1) * aspect;
    my = (e.pageY / window.innerHeight * 2 - 1) * -1;
  }

  var onInteractionStart = function(e) {
    isDown = true;
    normalizeMouseCoords(e);
    mouseToUnitSphereVector(mx, my, 1, lastMV);
  }

  var onInteractionMove = function(e) {
    if (isDown) {

      normalizeMouseCoords(e);
      mouseToUnitSphereVector(mx, my, 1, currMV);

      var a = SQR.V3.dot(lastMV, currMV);
      lastMV.cross(currMV, lastMV);
      deltaR.set(lastMV.x, lastMV.y, lastMV.z, a);
      t.rotation.mul(deltaR);
      lastMV.copyFrom(currMV);
    }
  }

  var onInteractionEnd = function() {
    isDown = false;
  }

  if('ontouchstart' in document) {
    document.addEventListener('touchstart', onInteractionStart, false);
    document.addEventListener('touchmove', onInteractionMove, false);
    document.addEventListener('touchend', onInteractionEnd, false);
  } else {
    document.addEventListener('mousedown', onInteractionStart, false);
    document.addEventListener('mousemove', onInteractionMove, false);
    document.addEventListener('mouseup', onInteractionEnd, false);
  }

  return t;
}